Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

06 | Nüfus

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ SONUÇLARI
◦ Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.
◦ Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.
◦ Tasarruflar azalır.
◦ Kalkınma hızı yavaşlar.
◦ Kişi başına düşen milli gelir azalır.
◦ Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
◦ İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.
◦ Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
◦ Çevre sorunları artar.